PARTERAPI

I parterapier arbetar jag utifrån parterapiformen IBCT, som står för Integrative Behavioural Couple Therapy. Det är ett vetenskapligt välbeprövat behandlingsprogram som lägger tonvikt på acceptans i kombination med förändring. 

IBCT

Relationsmönster

Upplägg

Att mäta förändring

Priser för parterapi

Att i en relation jämka samman individernas olikheter kan i förälskelsefasen tyckas självklart, spännande och befriande. Med tiden kan olikheter bli allt tydligare, kanske svårare att stå ut med och svåra att förstå sig på. Inte sällan kan man i en lång relation hamna i att man på olika sätt försöker förändra varandra men kampen om vem som får bestämma vad som är rätt och fel blir ofta destruktiv och kan snarare förstärka och trigga olikheter. Man pratar om att skillnaderna polariseras och det kan liknas vid att man till slut står i varsitt hörn av en boxningsring i fasta och oflexibla positioner. 

Många par som söker parterapi har hamnat i ett mönster av återkommande konflikter och trätoämnen som man själva inte lyckas ta sig ur. Ingen känner sig längre lyssnad till eller sedd. Vi har också med oss individuella emotionella sårbarheter in i relationer, det betyder att vi reagerar starkt och intuitivt på vissa beteenden hos vår partner – som inte alltid är lätta att förstå sig på eller anpassa sig till för den andre. 

 

I terapin kommer vi tillsammans försöka tydliggöra mönster som uppstått och undersöka hur de låsta positionerna kan brytas. En relation är ett givande och ett tagande och ett gemensamt liv med någon behöver bygga på förståelse, respekt och ömsesidighet. Det är däremot svårt att stötta, förstå och trösta någon när man själv inte känner sig respekterad eller förstådd – därför behöver vi förstå hur ni båda behöver agera annorlunda kring problemsituationer. 

Ett vanligt upplägg brukar vara att vi efter ett första gemensamt samtal också har individuella samtal när ni träffar terapeuten varsin gång på egen hand. Därefter ses vi tillsammans igen alla tre för ett sammanfattande återgivningssamtal där vi ser på teman och problemområden som kommit upp, polariseringsprocesser som uppstått i relationen, mål med terapin och möjliga sätt att arbeta med dessa. 

 

Parterapi kan man söka sig till av olika anledningar. I ett tidigt stadium för att komma till rätta med sådant som är återkommande ”gnissel”, för att rädda en relation som är nära att raseras eller för att gemensamt hitta ett sätt att respektfullt och fungerande genomföra en separation. Vi ser gemensamt på vilka mål och önskningar ni har för just er situation. 

 

De flesta par väljer att komma till terapin varannan vecka, vissa par vill fortsätta att också komma växelvis individuellt. Vi anpassar upplägget på det sätt som bäst passar era önskemål. 

Både vid individuell terapi och parterapi är det av vikt att förstå och tydliggöra förändringar som sker. Vi kommer att använda oss både av olika symtomskattningsskalor och individuellt anpassade behandlingsmål. 

Parsamtal 60 minuter: 2000kr
Individuellt samtal 45 minuter: 1500kr


Betalning sker via faktura eller Swish