KBT

Förkortningen KBT står för kognitiv beteende terapi, det är en psykologisk behandlingsform som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen, dess omgivning, tankar, känslor och beteenden - här och nu. 

Kartläggning

Långsiktighet

Komponenter

Mäta förändring

Pris för individuell KBT

En KBT-behandling startar alltid med en kartläggning där vi tillsammans undersöker både historia och nuvarande situation.  Vi fokuserar på hur uppväxtförhållanden, erfarenheter genom livet och slutsatser du dragit om dig själv och din omvärld påverkar problemområden som på olika sätt ställer till det i nuet.


Att förstå hur ett problem uppstått kan vara en lättnad, men ofta har ett problem utvecklats över tid och det som från första början initierade svårigheter är inte nödvändigtvis det som i nuläget vidmakthåller problemet. 


Tillsammans behöver vi förstå vad det är som gör att problembeteendet fortsätter finnas även om man önskar att det vore annorlunda. En KBT-behandling fokuserar på nuet och framtiden, det är en metod där vi målinriktat arbetar med förändring för att uppnå ett bättre mående och fungerande.

Vi människor agerar ofta kortsiktigt, det betyder att vi gör det som känns bra på kort sikt även när det på lång sikt kan skapa problem för oss. I terapin kommer vi istället på olika vis bemöta rädslor, undvikanden och svåra situationer på ett sätt som gör att vi kan nå långsiktiga vinster.

Viktiga komponenter i terapin är förändringsfokus och samarbete. Behandlingssessioner binds därför alltid samman av hemuppgifter där du som patient på olika sätt testar, övar och experimenterar i din vardag för att uppnå en förändring som är bestående och framgångsrik.

Experimentell forskning har gett oss en rad välbeprövade och effektiva behandlingsmoduler och inom KBT finns det därför evidensbaserade behandlingar skräddarsydda bland annat för depression, oro, tvång, fobier och social ångest. Det betyder att vi vet vad som faktiskt fungerar och det hör till god etik att alltid bibehålla fokus på dessa. Vi kommer att göra ett individuellt anpassat behandlingsupplägg utifrån kartläggningen och använda oss av de moduler och tekniker som forskning visat vara effektivast.


Både vid individuellt terapi och parterapi är det av vikt att förstå och tydliggöra förändringar som sker. Vi kommer att använda oss både av olika symtomskattningsskalor och indiviuellt anpassade behandlnsmål för att följa ditt förändringsarbete.

45 minuter: 1500kr


Betalning via faktura eller Swish